1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau -„Taisyklės“) skirtos suteikti informaciją apie MB „Kūrybos vartai“ (toliau - „Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes (toliau - „Prekės“) elektroninėje parduotuvėje adresu https://dovanynas.lt/ (toliau -„Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas.
1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo (toliau - „Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas. Paskutinį kartą šios Taisyklės buvo atnaujintos 2018-08-14.
2. Informacija apie Pardavėją
2.1. Šios Taisyklės taikomos įsigyjant Prekes adresu https://dovanynas.lt/. Pardavėjas yra MB „Kūrybos vartai“, juridinio asmens kodas 304727434, buveinės adresas Paliepės g. 1, Deltuva, Ukmergės raj. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT100011998819.
2.2. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama elektroninės parduotuvės puslapio apačioje.
3. Prekės
3.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atvaizduos Prekių spalvas, dydžius, formas ar kitus parametrus, todėl Prekės gali nežymiai skirtis nuo elektroninėje parduotuvėje pateikiamų Prekių atvaizdų.
3.2. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos elektroninėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.
4. Asmens duomenų tvarkymas
Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika. Privatumo politikos tikslas - informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami Pirkėjo asmens duomenys. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų Privatumo politikos nuostatas ir būtų įsitikinęs, kad visos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.
5. Pirkimo - pardavimo sutarties įsigaliojimas
5.1. Šioje elektroninėje parduotuvėje teisę įsigyti Prekes turi Pirkėjai:
a) fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės;
b) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, turintys tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis;
c) juridiniai asmenys.
5.2. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje elektroninėje parduotuvėje.
5.3. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir redaguoti klaidas, prieš pateikiant galutinį užsakymą. 
5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformuoja prekių krepšelį, nurodo asmeninę informaciją bei pristatymo adresą, pasirenka apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką  „Užsakymas su įsipareigojimu apmokėti“.
5.5. Pateikus užsakymą, Pirkėjui išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.
5.6. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką, patvirtinantį, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
5.7. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (užsakymas) yra registruojama ir saugoma elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
5.8. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė forma su pirkimo duomenimis.
5.9. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekės, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekės nėra sandėlyje, dėl to, kad Prekė nebėra parduodama arba dėl klaidos, susijusios su elektroninėje parduotuvėje pateikiama kaina, Pardavėjas informuos Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir užsakymo vykdymo laikas bus pratęstas arba užsakymas nebus vykdomas. Tuo atveju, jei užsakymo vykdymas bus nutrauktas ir Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų.
6. Teisė keisti taisykles
6.1. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, pataisyti ar papildyti šias Taisykles, atsižvelgdamas į taikytinų teisės aktų pakeitimus, apmokėjimo ir pristatymo sąlygų pakeitimus.
6.2. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.
6.3. Pasikeitus Taisyklėms, jų pakeitimo data bus pateikiama šių Taisyklių 1.3. punkte.
7. Sutarties atsisakymas ir pinigų grąžinimas
7.1.  Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo jam atsisakyti Sutarties, grąžinti Prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
7.2. Pageidaudamas atšaukti Sutartį Pirkėjas turi atsiųsti Pardavėjui užpildytą pavyzdinę Sutarties atsisakymo formą arba pateikti aiškų Prekių grąžinimo prašymą, kuriame būtų nurodoma:
a) grąžinamos prekės pavadinimas;
b) užsakymo numeris;
c) grąžinimo priežastis;
d) Prekės broko, gedimo požymių ar trūkstamos dalies aprašymas (šis punktas taikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė);
e) Pageidaujamas pretenzijos sprendimo būdas (šis punktas taikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė).
Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
7.3. Pateikęs Pardavėjui pranešimą apie sutarties atsisakymą, Pirkėjas privalo savo sąskaita ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią pateikė pardavėjui atitinkamą pranešimą, grąžinti pardavėjui Prekę(-es).
7.4. Pirkėjui, atšaukusiam Sutartį, grąžinami visi už Prekę sumokėti pinigai įskaitant pristatymo išlaidas. Gavęs Prekes ir įvertinęs jų kokybę Pardavėjas grąžina pinigus už Prekes ne vėliau nei per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo apie Sutarties atsisakymą gavimo, atsižvelgiant į Taisyklių 7.10. punkto nuostatas. Tuo atveju, jeigu Prekė grąžinama dėl jos kokybės trūkumų, taikomos šių Taisyklių 7.8. punkto nuostatos.
7.5. Pirkėjas gali grąžinti Prekes ir atgauti sumokėtus pinigus, jeigu nebuvo praleistas Prekės grąžinimui nustatytas terminas ir jei prekė grąžinama pagal šių taisyklių sąlygas.
7.6. Gražinant Prekes būtina laikytis šių sąlygų:
a) grąžinama Prekė turi būti nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, apsauginės plėvelės ir kt.), taip pat ji turi būti nenaudota;
b) grąžinama Prekė turi būti su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais bei tais pačiais priedais, su kuriais ir buvo parduotos.;
c) Grąžinama Prekė turi būti tvarkingoje originalioje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pristatyti su Preke) tos pačios sudėties, kokios buvo Pirkėjo įsigyta.
7.7. Grąžinant prekę(-es) būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) arba, tuo atveju, jeigu PVM sąskaita faktūra nėra išrašoma, kitą Prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą, užsakymo numerį.
7.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų Prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiuose Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos. Pirkėjas yra atsakingas už Prekės vertę, sumažėjusią dėl veiksmų, veiksnių, aplinkybių, nebūtinų tam, kad būtų buvę galima nustatyti, koks yra prekės pobūdis, savybės, komplektiškumas.
7.8. Pirkėjui grąžinus Prekes dėl Prekės kokybės trūkumų, Pardavėjas įsipareigoja visiškai grąžinti Pirkėjui už nekokybišką Prekę sumokėtą kainą ir atlyginti pristatymo išlaidas.
7.9. Pinigai už grąžintas Prekes gražinami naudojant tokį patį mokėjimo būdą, kokį mokant už Prekes naudojo Pirkėjas, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas sutiks su kitu Pardavėjo pasiūlymu.
7.10. Pardavėjas turi teisę negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui ir nėra patikrintos dėl atitikimo Taisyklių 7.5. ir 7.6. punktams.
7.11. Pirkėjas visais atvejais turės teises, kylančias iš nekokybiškos Prekės pardavimo, kurias numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Grąžinimo taisyklės, nurodytos šioje 7 ar kitose Taisyklių dalyse nedaro jokios įtakos šių teisių egzistavimui.
8. Pristatymas
8.1. Minimali pristatomų Prekių suma nėra nustatyta.
8.2. Prekes Pirkėjo sąskaita pristato Pirkėjo pasirinkta pristatymo paslaugas teikianti įmonė. Atskirais 8.3. punkte nurodytais atvejais Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
8.3. Prekes Pardavėjo sąskaita pristato Pardavėjo pasirinkta pristatymo paslaugas teikianti įmonė, kai Prekių suma siekia 30 Eur.
8.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo pristatymo būdo, užsakomų Prekių svorio, matmenų ir kainos. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje Pristatymas ir apmokėjimas“.
8.5. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu ar į pasirinktą siuntų terminalą, skiltyje Pristatymas ir apmokėjimas“ nurodytais terminais. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per šiame punkte nurodytą terminą, ypač jei įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai apibrėžti šių Taisyklių 16 dalyje ar užsakomų Prekių nėra Pardavėjo sandėliuose.
8.6. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant Kuršių neriją (tiesa, šiuo atveju, taikoma papildoma priemoka, nurodyta skiltyje Pristatymas ir atsiėmimas“).
8.8. Pristatymas laikomas įvykdytu, kai Prekės pristatomas Pirkėjo nurodytu adresu ar į pasirinktą siuntų terminalą.
8.9. Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris ar laiškininkas perduoda Prekes Pirkėjui arba prekės yra pasiimamos iš siuntų terminalo.
8.10. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas vadovaujantis pristatymo paslaugas teikiančios(-ių) organizacijos(-ų) taisyklėmis privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę.
8.11. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime Pirkėjas privalo nurodyti pastabas arba turi teisę siuntos nepriimti, kartu su pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovu užpildydamas specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo paslaugas teikiančios organizacijos atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad Prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje.
8.12. Pristačius ir perdavus Prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs Prekes nurodytu adresu. Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
8.13. Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.
8.15. Papildoma informacija, susijusi su Prekių pristatymu, pateikiama skiltyje Pristatymas ir atsiėmimas“.
9. Prekių kainos ir pristatymo išlaidos
9.1. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims.
9.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM. 
9.3. Prekių kainos neapima pristatymo išlaidų. Aktualūs pristatymo išlaidų dydžiai pateikiami skiltyje Pristatymas ir apmokėjimas“.
10. Apmokėjimas
10.1. Elektroninėje parduotuvėje įdiegta OPAY mokėjimų surinkimo sistema leidžia atsiskaityti už Prekes patogiausiu būdu. Naudojantis šia sistema galima atsiskaityti išankstiniu mokėjimu šiais būdais:
a) naudojantis elektronine bankininkyste;
b) atliekant grynųjų pinigų perlaidą „Perlas“ terminale, „PayPost“ ar  „Lietuvos pašto“ skyriuje, parduotuvės „Maxima“ kasoje;
c) atliekant pavedimą banko skyriuje ar prisijungus prie internetinės bankininkystės.
10.2. Pirkėjas privalo apmokėti už pasirinktas Prekes ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo mygtuko „Patvirtinti užsakymą su įsipareigojimu sumokėti“ paspaudimo. Per šį terminą neapmokėjus už Prekes, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė sudaryti Sutartį ir anuliuoti užsakymą.
10.3. Pirkėjo pasirinktos Prekės rezervuojamos Pardavėjo sistemoje bei Pardavėjas ima vykdyti užsakymą kai mokėjimas įskaitomas į Pardavėjo banko sąskaitą.
10.4. Detalesnė informacija, susijusi su apmokėjimu, pateikiama skiltyje Pristatymas ir apmokėjimas.
11. Pirkėjo įsipareigojimai
11.1. Registracijos formoje Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius duomenis. Pasikeitus registracijos formoje nurodytiems duomenims Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
11.2. Pirkėjas įsipareigoja nekenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui. Pirkėjui nesilaikant šios pareigos, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
11.3. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
11.4. Nepaisant pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę (įskaitant jos surinkimą, montavimą ar pan.), apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
11.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
12. Atsiliepimų talpinimas
12.1. Pirkėjas gali pareikšti savo nuomonę apie elektroninėje parduotuvėje esančias Prekes, rašydamas atsiliepimus.
12.2. Pirkėjas sutinka, kad jo rašomų atsiliepimų turinys atitiks šiuos reikalavimus:
a) bus teisingas ir tikslus, susijęs tik su preke;
b) nebus reklaminio pobūdžio;
c) nebus įžeidžiantis ar klaidinantis, nepažeis Pardavėjo ir trečiųjų asmenų teisių, nebus pavartoti necenzūriniai žodžiai;
d) nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės reikalavimų.
12.3. Pirkėjas prisiima atsakomybę, jei jo rašyti atsiliepimai neatitinka 12.2. punkte išdėstytų reikalavimų.
12.4. Pardavėjas pasilieka teisę pašalinti 12.2. punkte išdėstytų reikalavimų neatitinkančius atsiliepimus.
13. Pardavėjo įsipareigojimai
13.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
13.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
13.4.  Pardavėjas įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse prisiimtų įsipareigojimų ir reikalavimų.
14. Prekių kokybė
14.1. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
14.3. Jei pristatyta Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas gali grąžinti prekę šiuose Taisyklėse 7 skyriuje nustatyta tvarka pateikęs Pardavėjui pranešimą apie Sutarties atsisakymą.
15. Atsakomybė
15.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, atsiradusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
15.2. Užsiregistravęs elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir privalo užtikrinti, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims. Jeigu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Įtarus, kad prisijungimo duomenis galėjo sužinoti kitas asmuo, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
15.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
15.7. Pardavėjas tiekia Prekes tik buitiniam ir asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti parduodamų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais.
15.8. Pardavėjas nėra atsakingas už kitų įmonių tinklalapiuose esančią informaciją, net jei Pirkėjas į šiuos tinklapius patenka per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
16. Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai
16.1. Pardavėjas nebus atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų pagal Sutartį neįvykdymą arba pavėluotą įvykdymą, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl pardavėjo nekontroliuojamų įvykių, apibrėžtų šių Taisyklių 16.2. punkte.
16.2. Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis - tai bet koks veiksmas ar įvykis, kurio Pardavėjas pagrįstai negali kontroliuoti.
16.3. Tuo atveju, jeigu įvyksta Pardavėjo nekontroliuojamas įvykis, darantis įtaką tinkamam Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas nedelsdamas informuos Pirkėją ir Pardavėjo įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių trukmei. Jeigu Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai daro įtaką Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas suderins naują pristatymo datą po Pardavėjo nekontroliuojamų įvykių pabaigos.
17. Informacijos siuntimas
17.1. Pirkėjas, siekdamas susisiekti su Pardavėju raštu arba tuo atveju, jei Taisyklėse numatyta Pirkėjo pareiga susisiekti su Pardavėju raštu, siunčia Pardavėjui elektroninį laišką adresu oksana@magency.lt arba įprastą laišką MB „Kūrybos vartai“ Paliepės g. 1, LT-20306 Deltuva, Ukmergės raj. Pardavėjas apie pranešimo gavimą Pirkėją informuos elektroninio pašto laišku. Sutarties atsisakymo tikslu, Pirkėjo kreipimosi į Pardavėją tvarka numatyta šių Taisyklių 7 dalyje.
17.2. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo paskyros informacijoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
18. Kitos nuostatos
18.1. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp šalių pagal šias Taisykles (įskaitant Sutarties sudarymo, galiojimo, negaliojimo, įgyvendinimo ir nutraukimo klausimus) taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
18.8. Visi su Sutartimi susiję ar dėl jos vykdymo, pažeidimo, nutraukimo ar negaliojimo kilę ginčai, pretenzijos, nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Jeigu susitarimo nepavyksta pasiekti derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18.9. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/.
18.10. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.
18.11. Norėdami informuoti mus apie pirkimo taisyklių pažeidimą, turėdami klausimų ar jei Jums reikalinga pagalba dėl pirkimo taisyklių aiškinimo ar jų taikymo, prašome kreiptis el. paštu adresu oksana@magency.lt arba paštu adresu MB „Kūrybos vartai“ Paliepės g. 1, Deltuva, Ukmergės raj. LT-20306.
Prekė įtraukta į mėgiamų prekių sąrašą
Prekė pridėta palyginimui

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojame slapukus bei įvairias stebėjimo technologijas, tokias kaip „Google Analytics“ bei „Click Tale“, kad padėtų mums optimizuoti šią svetainę.

Sutikdami, paspauskite mygtuką SUTINKU. Daugiau informacijos rasite skiltyje "PRIVATUMO POLITIKA".